Uwaga Rodzice

obiady23.jpg

Osoby zainteresowane korzystaniem ze stołówki szkolnej proszone są o wypełnienie deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej. Deklaracje należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 4 września do godz. 12.00. Dokumenty do pobrania ze strony szkoły – zakładka:

Informacje i ogłoszenia/Stołówka

Płatności za obiady za miesiąc wrzesień należy dokonać do 5 września. Cena obiadu 6 zł.

Powrót na początek strony