Zebrania wychowawców z Rodzicami

22 listopada (wtorek) odbędą się zebrania wychowawców z Rodzicami wg następującego harmonogramu:

godz. 15.30

6B – s. 31 - wych. D. Sekuła

godz. 16.00

3B – s. 5 - wych. M.Chmielewska

4A – s. 27 - wych. M. Lewartowski

4B – s. 26 - wych. B. Pieńkowska

5A – s. 22 - wych. M. Król

5B – s. 28 - wych. R. Bartuzi

6A – s. 23 - wych. J. Stobnicka

6C – s. 33 - wych. S. Skwarek

7A – stołówka - wych. K. Czech

8A – s. 29 - wych. B. Berłowska

8B – s. 34 - wych. A. Kruk

8C – s. 19 - wych. S. Chmielewski

8D – s. 32 - wych. M. Włodarczyk

godz.17.00

1A – s. 9 - wych. A. Piech

1B – s. 6 - wych. T. Pecio

2A – s. 8 - wych. M. Jędrzejczyk

3A – s. 7 - wych. U. Siuta-Gola

3C – s. 28 - wych. M. Okoń

Powrót na początek strony